Covid-19 infectiepreventie

Het TT Circuit Assen heeft de eerste activiteiten achter de rug en daar zijn wij met ons allen blij mee. Echter, het blijkt uit de praktijk dat er toch nog personen naar het TT Circuit Assen komen, hetzij als deelnemer hetzij als begeleider, met milde gezondheidsklachten.
Het TT Circuit Assen benadrukt dat het thuisblijven van personen met (milde) gezondheidsklachten cruciaal is om activiteiten op het circuit mogelijk te maken.

Klik op de link voor de aangepaste versie van de Covid-19 infectiepreventie met daarin drie vragen welke de deelnemer / begeleider bij de toegangspoort gesteld worden. Mocht één van de vragen met ja beantwoord worden krijgt de deelnemer / begeleider geen toegang tot het circuit.

Covid-19 infectiepreventie


Covid-19 Prävention

Der TT Circuit Assen hat seine ersten Aktivitäten abgeschlossen und es macht uns alle fröhlich. Aus der Praxis geht jedoch hervor, dass Menschen immer noch als Teilnehmer oder Begleiter mit leichte gesundheitliche Beschwerden zum TT Circuit Assen kommen.
TT Circuit Assen betont, dass es entscheidend ist, bei Menschen mit (leichten) gesundheitlichen Beschwerden zu Hause zu bleiben, um Aktivitäten auf dem TT Circuit Assen zu ermöglichen.

Klicken Sie auf den Link für die angepasste Version der Covid-19-Infektionsprävention mit drei Fragen, die dem Teilnehmer / Begleiter am Eingangstor gestellt werden. (Nur in Niederländisch und Englisch verfügbar)
Wenn eine der Fragen mit Ja beantwortet wird, hat der Teilnehmer / Begleiter keinen Zugang zur Rennstrecke.

Covid-19-Infektionsprävention